Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

INFORMACE PRO  RODIČE


     S účinností od 1. ledna 2021 dojde k navýšení ceny stravného pro žáky Mateřské školy Manětín. Stravu dodává do MŠ stravovací zařízení při Základní škole v Manětíně a podrobné informace k navýšení stravného obdržíte u vedoucí školní jídelny paní Vebrové na telefonním čísle  733 677 071 .


Správce Webu, 26. 11. 2020

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ


     VÁNOČNÍ  FOTOGRAFOVÁNÍ  v Mateřské škole Manětín  proběhne v úterý dne

24. listopadu 2020 od 8,15 hodin v budově MŠ ve třídě Berušek.

     Rodiče, kteří chtějí přijít na focení s dalšími sourozenci školkových dětí, se budou nahlašovat u třídních učitelek , kde obdrží podrobné informace o čase a způsobu fotografování.


Správce Webu, 18. 11. 2020

CO NÁS ČEKÁ V  LISTOPADU


     Jaké akce nás čekají v listopadu ??

   -   dýňování s dětmi ve třídách ( již proběhlo )

   -   domácí pohádka

   -   spolupráce s Radovánkem

   -   nácvik básní a písní k rozsvěcení stromečku ( pokud tato akce proběhne ??? )

   -   plnění školních projektů

   -   vánoční fotografování


Správce Webu, 3. 11. 2020

INFORMACE PRO  RODIČE


    V  Mateřské škole Manětín  se doposud nevyskytl  žádný případ nákazy nemoci  Covid-19 . Jeden žák MŠ je , z důvodu výskytu nemoci v rodině , v karanténě.

     Po dohodě se zřizovatelem  -  MěÚ v Manětíně , zůstává mateřská škola v provozu i v době vládou prodloužených podzimních prázdnin , tedy v týdnu od 26. do 30. října 2020.

     Pokud dojde v následujících dnech ke změně v rozhodnutí , budete včas informováni na webu MŠ .


Správce Webu, 23. 10. 2020

PRO RODIČE - ŽÁDOST


     ŽÁDÁME  všechny rodiče, aby přinesli pro své děti do šatny mateřské školy  GUMOVKY  a  PLÁŠTĚNKU. Na vycházky chodíme  zpravidla za každého počasí, proto chceme , aby byly děti proti dešti a kalužím ochráněny. DĚKUJEME !!!


Správce Webu, 6. 10. 2020

RADOVÁNEK


     Upozorňujeme rodiče , že od 5. 10. 2020 do odvolání nebudou probíhat zájmové kroužky pro děti z Mateřské školy Manětín ( Vládou ČR vyhlášený krizový režim ).

     Vedoucí kroužků bude v termínech konání akcí přítomna v Klubu vedle MŠ , kam můžete zajít pro řešení vašich dotazů.


Správce Webu, 2. 10. 2020

CO NÁS ČEKÁ V  ŘÍJNU


Plánované akce na měsíc  ŘÍJEN 2020 v MŠ Manětín

 - Logopedie s paní doktorkou Gruberovou

 - Spolupráce se ZŠ Manětín, setkání s kamarády v přírodě a na hřišti

 - Domácí pohádka s marionetami

 - Malý brigádník - práce na školní zahradě

 - Drakiáda ( ... pokud nám bude přát a bude foukat....)

 - Zahájení plnění projektů mateřské školy pro šk. rok 2020/2021


Správce Webu, 2. 10. 2020

PREVENTIVNÍ PRVNÍ POMOC PRO  DĚTI


     Na úterý dne  22. září  2020  jsme do MŠ pozvali odborníka na preventivní první pomoc , který dětem na příkladech vysvětlí a bude je učit , jak mohou při různých situacích zvládnout pomoci ostatním.

     Výchovně - vzdělávací akce pro děti proběhne v budově mateřské školy v dopoledních hodinách .


Správce Webu, 16. 9. 2020

POKYNY MZ A  OBV. LÉKAŘKY K  OŠETŘOVÁNÍ DĚTÍ


Praktický návod pro ošetření dětí po 1.9.2020


 

1/Režim ordinace-viz doporučení pro PLDD z 24.5.2020

2/ Doporučeno je telefonické objednání všech pacientů. Důvodem je zejména v současné epidemiologické situaci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty, jejich doprovod a zdravotnický personál. Prioritou je zajištění dostupné zdravotní péče.

3/ Indikace k provádění testů na COVID-19 se řídí platnými algoritmy MZ ČR.

4/ Do kolektivu jsou přijímány pouze děti zdravé, nejevící příznaky akutního onemocnění.


 

I. dítě akutně nemocné

A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje PLDD, PLDD rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. PLDD rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování. V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.

B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího PLDD, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. Žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).


 

II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte (viz příloha – vzor potvrzení).

Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupcev zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzenínení služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel.


Správce Webu, 8. 9. 2020

Stránka