Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 5. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN MŠ MANĚTÍN

 1. Podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v naší mateřské škole (současný stav)

Prvky ekologické výchovy se prolínají během celého dne. Rozvíjí vyjadřovací dovednosti a schopnosti ke vztahu k prostředí, utváří hygienické návyky, rozvíjí citové vztahy k přírodě a jejímu estetickému vnímání. Získávají konkrétní poznatky o přírodě. Důležité je vytváření návyků na udržování čistoty, ošetřování rostlin, úpravě okolního prostředí a celkového přístupu k okolní přírodě nejenom u rostlinné ale i živočišné říše. Vzhledem k věku dětí jde především o aktivity zaměřené na vytváření pozitivního citového vztahu k přírodě. K tomu je zapotřebí:

 • Prohlubování spolupráce s rodiči i prarodiči

 • Připravování trvalých a dlouhodobých aktivit v péči o životní prostředí

 • Ekologizace provozu

 • Třídění odpadu

 • Péče o zeleň

Naše školka spolupracuje se Základní školou v Manětíně a dalšími školkami v okolí, předáváme si různé zkušenosti a zlepšujeme úroveň environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v zájmu celkové modernizace. Učitelky v obou třídách zahrnují environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu do svých TVP.

 1. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší MŠ

 • Vytvářet u dětí kladný vztah k životnímu prostředí a její ochraně

 • Úzce spolupracovat s rodiči ve všech činnostech školy

 • Pečovat o rostliny a dřeviny na naší zahradě

 • Další proškolování zaměstnanců školy

 • Třídit odpad ve škole a postupně začleňovat rodiče a širší veřejnost

 • Šetřit energie

 1. Metody environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší MŠ

 • Přímé pozorování rostli a zvířat ve volné přírodě – vycházky do okolí Manětína

 • Pozorování přírody na zahradě, na louce a v lese

 • Pozorování a práce v koutku živé přírody – sběr různých přírodnin z lesa, ze zahrady

 • Klíčení semen a pozorování jejich růstu

 • Práce s knihou a encyklopedií, hledání, četba, apod.

 1. Celoroční plán environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v naší MŠ (současný stav)

Na volné hry a činnosti využíváme nejvíce školní zahradu, která má dostatek sportovního nářadí splňujícího bezpečnostní normy pro předškolní vzdělávání. V budoucnu bychom rádi zhotovili přírodní zahradu, která by dětem umožnila dostatek pohybu a sloužila by jako venkovní učebna se zaměřením na environmentální výchovu dětí tj. přímý kontakt s rostlinnou a živočišnou přírodou.

MĚSÍC

NÁPLŇ/obsah

VYCHÁZKA/místo

ZÁŘÍ

poznávat stromy a jejich listy

zahrada MŠ, okolí školky

ŘÍJEN

volně žijící zvířátka v lese, rostliny a houby

Školní zahrada, les poblíž obce

LISTOPAD

podzimní příroda na zahradě

zahrada při MŠ, okolí

PROSINEC

zdobení stromečků pro zvířátka v lese - využití sušeného ovoce

les poblíž školky, zahrada

LEDEN

Jak ušetřit tepelnou energií

zimní sportování, pobyt v přírodě

ÚNOR

krmení ptáčků na zahradě

pozorování ptáčků v okolí školy a obce

BŘEZEN

co ukrývá popelnice,

třídíme odpad

Vycházka s pozorováním a poznáváním kontejnerů na tříděný odpad

DUBEN

měsíc Země

úklid zahrady a okolí školky

KVĚTEN

jarní příroda, chráníme přírodu kolem nás

zahrady v obci – pozorování květenství

návštěva např. ekofarmy

ČERVEN

bezpečnost při letních radovánkách

hry s vodou na školní zahradě

hry a sportování

 

 1. Návrh a využití zahrady MŠ se zaměřením na environmentální výchovu

Přírodní zahrady

Zahrada by měly být chápána jako venkovní učebna se zaměřením na environmentální výuku, která zprostředkovává přímý kontakt dětí s přírodou. V přírodní zahradě se děti předškolního věku naučí pozorovat přírodu jinýma očima a vnímají ji všemi smysly, protože právě tyto děti vnímají své okolí prostřednictvím smyslů, svých činností a svým tělem.

 • smyslové prožitky v průběhu celého roku

 • osvojení si manuální zručnosti a napodobování světa dospělých při jednoduchých zahradnických činnostech – výsevy semínek, péče o rostliny, sklizeň plodů, atd.

 • pozorování vzájemných souvislostí mezi organismy

 • ověřování si teoretických informací v praxi

 • podpora zdravého životního stylu – zpracování bylinek, konzumace čerstvého ovoce, zeleniny, zpracování plodů ve spolupráci s rodiči, zpracování bylinek,

 • podpora výchovy k udržitelné spotřebě – zpracování materiálů, které jsou dostupné na zahradě, např. vrbové pruty na ohrádky rostlinám, vlastní dekorační materiál z přírodnin

 • výchova k zodpovědnému nakládání s bioodpadem – kompostování, pozorování bezobratlých v kompostu

 • zvýšení biodiverzity v zahradě umožní dětem širší možnost pozorování přírodních jevů, živočichů i rostlin

 • rozmanité prostředí přírodní zahrady povede děti k větší kooperaci, spolupráci a utužení vzájemných vztahů

 • odpočinek a relaxaci v příjemném prostředí

 • získávání povědomí o ohleduplném chování k přírodě

 • osvěta mezi veřejností, především rodiče dětí

 

Jednotlivé smyslové složky zahrady:

Zahrada zraku a barev – proměnlivost dle ročního období

Zahrada hmatová – různé přírodní materiály – písek, kámen, kůra, listy, štěpka, apod.

Zahrada čichu – bylinky, ovoce, vůně květů, apod.

Zahrada sluchu – dřívka, duté předměty, zvonkohry apod.

Zahrada chutí – bylinky, drobné ovoce, zelenina

Jednotlivé herní prvky:

Ptačí budky

Vinice

Záhony  

Kompost

Hřbitov odpadků

Meteorologická stanice včetně oplocení

Venkovní učebna

Jezírko

Ohniště v kráteru

Vrbový tunel a chýše

Lesní zahrada

Herní prvky (lezecí stěna, lanová dráha, šplhací síť, skluzavka, pískoviště, apod.)

Pítko pro děti

Úkryty pro hmyz

Hmyzí hotel

Využití zahrady s přírodními prvky:

PODZIM:

 • pozorování změn v přírodě, změny barev

 • sběr ovoce a zeleniny

 • sportovní a pohybové aktivity

 • míčové hry

 • využívání herních prvků zahrady

 • pískoviště – stavby z písku

 • výtvarné činnosti – sběr listů, plodů a jiných přírodnin

 • pečení brambor

 • dýňové slavnosti

ZIMA:

 • sportovní aktivity – sáňkování, bobování

 • stavění sněhuláků

 • zdobení vánočního stromku

 • poznávání stop zvířat a ptáků

 • krmení ptáčků a jejich pozorování

JARO:

 • pozorování změn v přírodě

 • sportovní a pohybové hry

 • cvičení rovnováhy

 • oslava velikonoc

 • míčové hry

 • překážkové dráhy, hmatové chodníčky

 • výuka ve venkovním altánu – hry

 • divadelní představení na zahradě

 • oslavy jara

 • práce na zahradě, sázení rostlinek a semínek

 • relaxace a cvičení

 • dopravní výchova

LÉTO:

 • hry s vodou a pískem

 • využívání hmatového chodníčku

 • sportovní a pohybové hry

 • relaxace a cvičení

 • námětové a volné hry

 • oslavy – rozloučení s předškoláky

 • sklízení plodů zahrady

 

Závěr:

Školní zahrada včetně jeho vybavení pomůckami a herními výukovými prvky je určena pro celoroční provoz a umožní dětem získávat dovednosti a manuální zručnost při vzniku a následné péči o toto zahradu samozřejmě ve spolupráci s dospělými. Děti se zapojí do procesu této živé zahrady v aspektech nejenom výsadby, růstu nebo jednotlivých vztahů mezi organismy, ale i v zákonitostech odpadové problematiky. Ve spolupráci s jídelnou MŠ by byl podporován zdravý životní styl s využitím bylinek a plodů, které si děti vypěstují na zahradě. Zahrada by měla podporovat vzájemné vztahy, empatii a kooperaci v dětském kolektivu.

 

Manětín, 1. 9. 2020

Mgr. Marie Křemenáková, ředitelka MŠ Manětín