Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dlouhodobá koncepce MŠ
 
 1. Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu
  • nadále rozvíjet nadání, talent a fantazií dětí
  • podporovat zdravý a tělesný rozvoj dítěte
  • zkvalitňování odborné připravenosti pedagogických pracovnic- DVPP
  • zachovat spolupráci s odborníky ( logoped, dětský psycholog, spec. pedagog), se zřizovatelem, rodiči, základní školou
  • nenásilně děti vzdělávat v oblasti estetiky formou prací s jinými dostupnými materiály
  •  
  •  
 2. Materiálně technický rozvoj
  • - zabezpečovat obnovu a výměnu zařízení v MŠ - hrací skříňky , koutky
  • - ve spolupráci se zřizovatelem - Městským úřadem v Manětíně se celkově věnovat zvelebení budovy MŠ vně i uvnitř a školní zahrady
  • - udržovat a pečovat o zahradu " V přírodním stylu " - bezpečný prostor pro pohyb a celkové vyžití dětí
  •  
  •  
 3. Pedagogické zabezpečení
  • - vzájemně připravovat společné akce  ( dílničky s rodiči, soutěže, kulturní programy pro děti i rodiče)
  • - pravidelné společné pedagogické i provozní porady 
  •  - úzká spolupráce s rodiči a širokou veřejností