Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřské škola Pastelka Manětín,  příspěvkové organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:  Město Manětín, 

Právní forma: orgán územní samosprávy,
IČO : 00 258 091
Adresa: Manětín 89, 331 62  Manětín

3. Organizační struktura

Mateřská škola

Školní výdejna jídla

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřské škola Pastelka Manětín

Manětín 265

331 62 Manětín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřské škola Pastelka Manětín

Manětín 265

331 62 Manětín 

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

Pondělí - Pátek

7:00 - 13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Mateřská škola: 373 392 300

Mobil: 725 972 192

4.6 Adresa internetové stránky

www.msmanetin.cz 

4.7 Adresa e-podatelny

ms.manetin@seznam.cz

4.8 IZO

107544687

4.9 Datová schránka

mf8xcz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 226361116/0300

6. IČ

75157411

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program  - k nahlédnutí v MŠ

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2020

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

K dispozici v MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony
 • Zákon č.564//1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonů č.190/1993Sb., 256/1994 Sb.,139/1995 Sb.,132/2000Sb.,258/2000Sb.,3/2002Sb., 284/2002 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády
 • Nařízení vlády č.78/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Vyhlášky
 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v ředitelně MŠ a také na internetu.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018