Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Filozofie vzdělávacího programu

bm

 
 • respektovat práva dítěte
 • naplňování lidských potřeb
 • uspokojování tělesné a psychické pohody
 • podporovat zdraví dětí, učit děti chápat, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, že je to subjektivní pocit pohody
 • uvědomovat si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • posilovat duševní odolnost
 • aktivně se podílet na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech
 • prohlubování vztahů učitelka -dítě, dítě – učitelka
 • rozvíjení a  podněcování počátečního vzdělávání, těch specifických možností a  schopností jež dítě právě v této době má
 • vytváření postojů dítěte ke společnosti a přírodnímu prostředí, ochrana přírody
 • hledání a  uplatňování metod práce, které umožňují v co největší míře spontánní činnosti
 • zkvalitňování odborné připravenosti pedagogických pracovnic- DVPP
 • zajišťování kvalitních pracovních podmínek
 • prohlubování spolupráce MŠ s rodiči a dalšími partneryTuto filozofii sdílíme, neboť podporuje zdravý rozvoj dítěte. Vyznáváme stejné hodnoty, z nichž hodnota zdraví je prioritní. Máme obavy z  ohrožení zdraví v současném světě a chceme se mu aktivně bránit. Uvědomujeme si, že právě společenství MŠ je vhodným místem, kde to lze cílevědomě realizovat. Víme, že vše co se v MŠ děje, se dotýká všeho a všech, a že to můžeme pozitivně ovlivňovat.

Chceme vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět. Klademe si základní cíl naučit děti úctě ke zdraví, které chápou jako pocit subjektivní pohody. Ten je však u každého člověka jiný. Chceme-li ho dosáhnout, musíme respektovat potřeby jednotlivce v celku společnosti a světa. To ovšem předpokládá, že se dokážeme vzájemně dohodnout a domluvit. Chceme respektovat potřeby jednotlivce, rozvíjet komunikaci a spolupráci.